Yeşilli Halk Eğitim Müdürlüğü
Müdürlüğümüz Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Olup yaygın eğitim hizmeti vermektedir. Yaygın eğitim; örgün eğitime hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tümüdür.
Merkezimiz; Anayasa, Türk milli eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi için planlı kalkınma hedefleri doğrultusunda toplumun özellikleri ve ihtiyaçlarına göre faaliyetlerine devam etmektedir.
KURUMUMUZUN FAALİYETLERİ
Milli kültür değerlerimizi sevdirmek, yaşatmak, yaygınlaştırmak ve yeni nesillere aktarımını sağlamak, etkinlikleri değerlendirmek, katılımcılığı özendirmek, kursiyerlerde güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmak yeteneklerini sergileme imkanı vermek amacıyla merkezimizce kurs, yarışma, konser, panel, sergi, sempozyum, fuar, festival, sportif ve benzeri kurs dışı eğitsel etkinlikler düzenlenir. Bu açıklamalar doğrultusunda İlçede 2010-2011-2012 eğitim öğretim döneminde 356 adet kurs açılmış ve toplam 4.218 kursiyere ulaşılmış olup, ilçemizin 2010-2011 yaygın eğitim döneminde Mardin ilinde nüfus bazında en fazla kurs açan ve en fazla kursiyere ulaşan 2.ilçe konumuna yükseltilmesi sağlanmıştır. Ayrıca İlçe Kaymakamlığınca 2010-2011 yaygın Eğitim döneminde ilçeye bağlı köylerde ilk defa okuma yazma kursundan başka Meslek Edindirici Kurslar açılmış olup, Hindi Yetiştiriciliği kursuna 50 kursiyer, Arı Yetiştiriciliği kursuna ise 170 kursiyer katılmıştır. Kurslara katılmak isteyen kursiyerlerin nüfus cüzdan fotokopisi ve dilekçe ile merkezimize başvurmaları yeterlidir.
A-OKUMA-YAZMA KURSLARI:
Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri ile yaygın eğitimin özel amaçları doğrultusunda okuryazar olmayan yetişkinlere okuma yazma öğretmek üzere İlçe merkezi ve ilçemize bağlı bütün köylerde 1. Kademe okuma-yazma kursları açılmıştır. Okuma- yazma kursları diğer kurslarımız gibi ücretsizdir. Kitaplar genel müdürlüğümüz tarafından ücretsiz dağıtılmaktadır. Kurslara katılmak için Merkezimize ya da en yakın okula başvurmak yeterlidir. Kursu başarı ile bitirenlere "okuryazarlık belgesi "düzenlenir.

http://yesilli.gov.tr/dosyalar/userfiles/images/he1_(1).jpg
B-MESLEKİ-TEKNİK KURSLAR:
http://yesilli.gov.tr/dosyalar/userfiles/images/he1_(2).jpg
http://yesilli.gov.tr/dosyalar/userfiles/images/he1_(3).jpg

 
Bu kurslar beceri  geliştirme, ve meslek kazandırmak amacıyla mesleki ve teknik eğitime girme imkanı bulamamış ya da eksik eğitim almış kişileri mesleğe hazırlamak iş alışkanlıkları kazandırmak, onları pasif tüketicilikten aktif üretici konumuna getirmek, bir işyerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye kavuşturmak amacıyla düzenlenir. Müdürlüğümüzce açılan kurslar şunlardır.
1:Bilgisayar işletmenliği kursları
2:Makine nakışları kursları
3:Kilim dokuma kursları
4:El sanatları kursları
5:Giyim kursları
6:Tıbbi Sekreterlik Ve Dokümantasyon Kursları
7:Telkari ve Gümüş İşlemeciliği Kursları
8:Saç Bakım ve Yapımı Kursları
9:Halı Dokumacılığı Kursları
10:Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği Kursları
11:Hindi Yetiştiriciliği Kursları
12:Arı Yetiştiriciliği Kursları
 
C-SOSYAL-KÜLTÜREL KURSLAR
http://yesilli.gov.tr/dosyalar/userfiles/images/he1_(4).jpg
 
 
 
Sosyal kültürel kurslar; toplumun kültür düzeyini yükseltmek, kişilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek, bilgi beceri kazandırmak, okuma &8211;yazma bilmeyenlere okuma öğretmek, eksik kalan genel eğitimlerini tamamlamak bir üst öğrenim sınavlarına hazırlamak, kültürel değerlerimizi korumak yaşatmak, yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenir. Açılan kurslarımız aşağıdadır.
 
1:Yabancı Dil kursları
2:Türk halk oyunları kursları
3:Satranç kursları
4:Sınavlara hazırlık kursları
5:Jüdo Kursları